top of page

FRILÄGGNING AV TRASIG BRANDPOST

Här behövde kunden hjälp med att frilägga en trasig brandpost. Man ville försöka hålla schaktet så litet som möjligt, för att slippa en stor avstängning samt återställning. Med hjälp av bilningsmaskin kunde vi ta oss genom asfalten. På under tre timmar var schaktet färdigställt, och kunden kunde åka vidare på nästa uppdrag. Snabbt och smidigt!

bottom of page