top of page

RENSUGNING AV DAGVATTENBNRUNN

Här hjälpte vi till att rensa rent ett flertal dagvattenbrunnar i ett bostadsområde. De hade inte blivit tömda på länge samt att det låg större föremål nerslängda i dem. En enkel match för Grävsugen! På några minuter var dagvattenbrunnen tömd. För att minimera avfallet så använde vi oss av tryckluft istället för vatten, och med hjälp av en blåslans kunde vi blåsa rent brunnen. På det här sättet spar vi på dricksvatten samt att kunden slipper betala onödig tippavgift!

bottom of page