top of page

SUGNING AV GALLERENS PÅ RENINGSVERK

Här hjälpte vi till att suga gallerrens i grovreningen till ett reningsverk, i samband med att man bytte ut några matarskruvar. Tippning skedde på plats inne i reningsverket direkt i containers. Efter tippningen kunde vi direkt fortsätta att suga och undertiden så åkte en lastväxlare och tippade containern. På så vis slapp kunden dyra driftstopp.

bottom of page